Bel nuAfspraak

Algemene Voorwaarden

Bij uw eerste bezoek aan Beautysalon Reeuwijk voor een gezichtsbehandeling krijgt u een gratis huidanalyse en een behandelplan op maat. Houdt u daarom rekening met 15 min extra behandeltijd. Behandelingen zijn altijd op afspraak; Beautysalon Reeuwijk is geopend van maandag tot en met zaterdag. Afspraak afzeggen/verzetten uiterlijk 24 uur van tevoren doorgeven. Bij gebrek aan of een te laat annuleringsbericht worden de kosten voor de gereserveerde behandeling voor 50% in rekening gebracht. Afmelden is alleen telefonisch mogelijk op het nummer +316 2412 4655, afmeldingen per mail worden niet in acht genomen. Prijslijst is aangepast per 1 januari 2019. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Wijzigingen voorbehouden. Indien een product niet op voorraad is in de salon bestaat de mogelijkheid om deze besteld te laten worden. De bestelling moet vooraf worden betaald of per aanbetaling van tenminste 50% van het totaalbedrag van de bestelling. Pinbetaling is mogelijk en geniet de voorkeur. Op verzoek kan een betaling via factuur of overboeking plaatsvinden, deze dient u binnen 10 dagen na de behandeling of aanschaf van de producten te hebben voldaan.
Cadeaubonnen zijn verkrijgbaar in ieder gewenst bedrag of specifiek voor een behandeling. De cadeaubonnen zijn altijd geldig. Een cadeaubon voor een behandeling is niet te besteden voor producten.

Beautysalon Reeuwijk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53000900. Beautysalon Reeuwijk is aangesloten bij de ANBOS (Algemene Nederlandse Branche Organisatie Schoonheidsverzorging) en in de salon worden de richtlijnen uit ‘’De Code van de Schoonheidsspecialist’’ aangehouden. De schoonheidsspecialist staat ervoor in dat de door haar verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap en gebruikmaken van deugdelijke materialen en middelen. De schoonheidsspecialist licht de klant in over de aard en omvang van de behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s verbonden aan de behandeling. De schoonheidsspecialist vraagt de klant naar informatie die relevant is om de behandeling goed te kunnen uitvoeren. De schoonheidsspecialist zal geen handeling verrichten die buiten haar beroepscompetenties valt. De klant dient de schoonheidsspecialist voor het aangaan van de behandeling op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen. De klant heeft de plicht alle door de schoonheidsspecialist gevraagde en noodzakelijke informatie te verstrekken die deze voor een goede uitvoering van de behandeling nodig heeft. Bij de therapeutische behandelingen waar gewerkt wordt met AHA fruitzuren of Micro Needling Therapy (al dan niet in kuurverband) geeft de klant tijdens intakegesprek toestemming middels informed consent en worden in overleg foto’s gemaakt gedurende het behandeltraject. Voor de start van de behandeling heeft een patch test plaatsgevonden. Advies voor een therapeutische behandeling is dat de klant Nouvital producten als thuisverzorging gebruikt. Een kuurbehandeling wordt vooraf ingepland en afgerekend.

De schoonheidsspecialist is tegenover de klant aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan de schoonheidsspecialist is toe te rekenen.
De klant is tegenover de schoonheidsspecialist aansprakelijk voor door de schoonheidsspecialist geleden schade die door een aan de klant toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.
Het verdient sterke aanbeveling om tekortkomingen direct na het ontdekken daarvan schriftelijk/ digitaal bij de schoonheidsspecialist in te dienen. Te lang wachten met een klacht kan nadelige gevolgen hebben voor de bewijspositie van de klant.
De schoonheidsspecialist dient klachten afdoende te onderzoeken. De schoonheidsspecialist zal de eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij dat in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.

 

Call Now ButtonBel Nu